И Дзин

Книгата на промените

хвърлете монетите хвърлете монетите

Хвърлете монетите!

Появата И Дзин датира около 1000 години преди Христа. Това е най-старият познат метод за гадаене в източните учения.

Гадаенето се извършва посредством хвърляне на шест монети или черупки и изчертаване на хексаграма въз основа на това на коя страна са паднали. 64-те хексаграми, описани в И Дзин разглеждат сегашното положение, дават съвет за най-правилно действие от ваша страна и прогноза за изхода от ситуадцията. Поради тази причина И Дзин е най-полезен в отговори на въпроси относно настоящето и близкото бъдеще.