ТАРО ОРАКУЛ:

Какво ще ви посъветват картите таро?

изтеглете карта

Изтеглете карта и вижте какво е посланието на картите таро за вас.

Картите таро, са се появили преди повече от 500 години в Северна Италия . Въпреки, че първоначално са били ползвани като карти за игра, те бързо се превръщат в инструмент за гадаене.

Ранната таро символика е дълбоко вкоренена в средновековна и ренесансова Европа, но през вековете тя започва да включва всичко от астрология, християнски символи и кабала до руни (които предхождат картите Таро с 1000 години) и И-Чинг (който предшества таро с 2500 години).

Днес, картите таро са един от най-популярните иснтрументи за духовна интроспекция в запдания свят. Те са колкото гадател, толкова и съветник. Те могат да ви обърнат внимание към нещо, което може би не забелязвате и по този начин да ви помогнат да избегнете бъдещи проблеми.

Най-популярната колода днес е The Rider-Waite tarot, създена през 1910 от художничката Памела Смит под инструкцията на Артър Уайт.

Картите от голямата аркана вещаят по-монументални аспекти от вашият живот, докато тези от малката по-скоро показват моментно състояние като част от някакъв по-голям процес.

Жезлите, пентаклите, чашите и мечовете разглеждат ситуации от различно естество; Пентаклите, например, касаят основно финансовото благополучие и професионално развитие. Мечовете символизират законът, науката и житейските битки. Чашите са картите на любовта и емоционалността, а жезлите на страстта и предприемачеството.

Поради богатата си символика, всяка една карта предлага много по-богата информация относно даден проблем в сравнение със своите предшественици руните, например. В много случаи, дори и една карта е достатъчна да посочи естеството на проблема и най-правилното действие в тази ситуация.

А понякога проблем няма и картите ни съветват просто да се насладим на момента :)

Ако ви интересува нещо конкретно, задайте мислено своя въпрос или просто изтеглете карта и вижте какво е посланието на таро за вас в този момент.

И не забравяйте- каквато и карта да ви се падне, ако сте изправени пред важен избор в живота си- човекът, който може да вземе най-мъдрото решение сте самите ВИЕ!